Tanssiteoksen tiedotustilaisuus

Tervetuloa Servolle
kuulemaan keväällä toteutettavas ta yhteisöllisestä tanssiteoksesta
ke 28.2.2024 klo: 13 .00 (Servon P äivätanssien yhteydessä)
Osoite: Kummunkatu 26 , 83500 Outokumpu
Etsimme moninaista joukkoa outokumpulaisia toteuttamaan kanssa mme yhteisöllisen
tanssiteoksen . Päivätanssien yhteydessä esittelemme lyhyesti tätä keväällä 2024
käynnistyvää projektia.
T anssit eos on avoin kaikille kiinnostuneille . Tule rohkeasti mukaan yksin , porukalla tai
perheen kesken . A i kaisem paa tanssi – tai musiikki taustaa ei tarvita !
Teoksen harjoitukset toteutetaan työpajamuotoisesti maalis – toukokuussa 2024
Viuruniemessä ja Outokummu n keskusta ssa . T yöpaj at keskittyvät musiikki in ja keholli se en
työskentely yn – jokaisen yksilöllisestä äänestä ja liikkumisesta käsin.
Projekti on osallistujilleen maksuton ja se toteutetaan Taiteen Edistämiskeskuksen tuella.
Teos esitetään 23.5. 2024 Viurunieme ssä ja elokuun 2024 lopulla Kiisuteatterilla osana
vuosittaista Kaivos – festivaalia. Esitysten päätte e ksi järjestetään päivä tanssit.
Tiedustelut:
Mari Kortelainen
mari.kortelainen@gmail.com
p. 050 356 1546